PDF Drukuj

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  STROJÓW KARNAWAŁOWYCH

1. Przy wypożyczeniu stroju pobierana jest kaucja, która przy zwrocie stroju jest zwracana klientowi.
2. Cena   wypożyczenia   stroju   ujęta   jest   w   cenniku   usług świadczonych przez Pracownie Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. ST. Staszica w Białymstoku.
3. Wypożyczony strój należy zwrócić w terminie nie przekraczającym 48 godzin od dnia wypożyczenia.
4. Wypożyczony strój należy zwrócić czysty i niezniszczony.
5. W przypadku  nie  oddania  stroju  w  terminie,  stwierdzenia drobnych   zniszczeń   i   zabrudzeń   będzie   potrącone   50% pobranej kaucji.
6. W przypadku nie zwrócenia stroju powyżej 4 dni licząc od dnia wypożyczenia kaucja nie zostaje zwrócona !!

*Pracownikom szkoły stroje karnawałowe wypożycza się bez pobierania kaucji.